Felanmälan

Problem med din internetuppkoppling?

Om du upplever problem med din internetanslutning är det viktigt att du gör en felanmälan hos din tjänsteleverantör. Det är de som är ansvariga för den tekniska supporten.

Så här går en felanmälan till:

  1. Kontakta din leverantör av bredbandstjänster.
  2. Leverantören felsöker tillsammans med dig över telefon.
  3. Leverantören löser ditt problem eller ser att det eventuellt kan vara fel i accessnätet eller fastighetsnätet.
  4. Leverantören kontaktar Trollhättan Energi för att göra felanmälan.
  5. Trollhättan Energi felsöker och lämnar besked till leverantören med felsökningsresultat.
  6. Leverantören återkommer till dig med besked.
  7. Fiberbrott i privata anslutningar åtgärdas normalt inom tre arbetsdagar.

Vill du anmäla en kabelskada?

Om du grävt av din fiberkabel ska du ta kontakt med Trollhättan Energis kundservice

Vill du beställa en fiberuppkoppling?

Saknar du fiberuppkoppling till din fastighet ska du ta kontakt med nätägaren i din kommun och är du boende i Trollhättan tar du kontakt med Trollhättan Energi