Tillgänglighetsredogörelse

Trollhättan Energi AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur streemi.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Tillgängligheten på den här webbplatsen är god.

Från den 6 mars 2023 har vi som ett tillägg till

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från streemi.se som inte är tillgängligt för dig, kan du rapportera bristerna så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Formulär: Rapportera brister i tillgänglighet
E-post: kundservice@trollhattanenergi.se
Telefon: 020 – 89 90 00
Svarstiden är normalt 1-3 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, rapportera bristerna så att vi får veta att problemet finns

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi testar webbplatsen

Löpande test och underhåll

Webbplatsen testas mot WCAG 2.1 med hjälp av systemet Siteimprove, då kan våra redaktörer fånga tillgänglighetsproblem när felaktiga sidor och innehåll publicerats. Läs mer om granskningsmetod WCAG 2.1

Senaste bedömningen gjordes den 30 november 2021.

Webbplatser som denna redogörelse omfattar

streemi.se – lanserad 1 december 2021

Tjänsteguide – lanserad 6 mars 2023
tjanster.streemi.se

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 6 mars 2023.