Övergången är klar

Under våren har Trollhättan Energi arbetat löpande med att ta över ansvaret för den tekniska utrustningen i Trollhättans öppna fibernät och kontakten med alla leverantörer som levererar tjänster i nätet. Övergången för alla 10 000 fiberkunder är nu klar.

Flytten av den tekniska utrustningen har skett succesivt från januari – maj 2022. Nu är alltså alla 10 000 fiberkunder överflyttade till Trollhättan Energis utrustning i de 40 fibernoder som finns runt om i Trollhättan. För de alla flesta kunderna har överflytten inte märkts av alls förutom eventuellt kortare avbrott i fiberleveransen, medan andra har upplevt längre avbrott och problem med att exempelvis WiFi inte fungerar som det ska.

– Vi kunde tidigt konstatera att problemet då verkade ligga i den tekniska utrustningen som tjänsteleverantörerna levererat (routrar, TV-boxar, telefoniboxar) och har löpande felsökt tillsammans med tjänsteleverantörerna för att lösa problemet, meddelar Tom Nordal Stadsnätschef på Trollhättan Energi.

Trollhättan Energi fortsätter arbetet med att felsöka tillsammans med tjänsteleverantörerna i de fall där det inte fungerar fullt ut, vilket i sin tur kan orsaka störningar i leveransen, något man försöker minimera så gott det går. Detta berör ett fåtal kunder i dagsläget.

– Om du upplever problem med dina tjänster i fibernätet ska du i första hand kontakta din tjänsteleverantör. Du kan också göra en fabriksåterställning av din router, om du inte redan gjort det, säger Tom.

Så startar du om din router, fiberkonverter, dator och tv

När övergången är klar får ett nytt sms där vi ber dig att kontrollera att allt fungerar som det ska. Om inte – starta om all din utrustning inklusive din kundenhet (enheten som sitter på väggen) och all utrustning efter kundenheten.

Så startar du om Intenos kundenhet

Vi har upptäckt att en modell av kundenhet inte startar upp korrekt efter att du blivit överflyttad till Trollhättan Energis öppna fibernät. Denna instruktion avser endast modellen som visas på bilden nedan.

Inteno kundenhet

Problemet är att den låser sig och att tjänster inte fungerar. Den omstart vi allmänt rekommenderar löser inte problemet vilket innebär att just denna modell av kundenhet behöver lite specialbehandling. För att få kundenheten att starta upp korrekt och få igång dina tjänster behöver du göra följande:

  1. Sätt i strömmen och se till att lampan ”PWR” (längst till höger) lyser. Vänta 5 minuter innan nästa steg för säkerhets skull. Kundenhet ska utöver våra instruktioner inte röras.
  2. Ta ett smalt och spetsigt föremål (till exempel ett gem) och tryck in i hålet pilen nedan pekar på i minst 15 sekunder. Du kommer känna att en ”knapp” trycks in.

Baksidan av en kundenhet

3. Låt kundenheten starta om helt (vänta minst 5 minuter). Sannolikt kommer dina tjänster nu att fungera.
Fungerar inte dina tjänster efter du genomfört punkt 2 avvaktar du i 5 timmar och upprepar instruktionen i punkt 2 än en gång. Invänta omstart i minst 5 minuter.
4. I det fall du efter två försök av punkt 2 fortsatt inte har fått igång tjänst kontaktar du din tjänsteleverantör.

Information till dig som har tjänster från Telia

Har du tjänster från Telia kan du uppleva problem med TV och/eller telefoni efter att du blivit överflyttad till Trollhättan Energi som kommunikationsoperatör. Vid problem med TV rekommenderar Telia att du gör en fabriksåterställning av din router

Telia har skickat ut information till dig som har telefoni över bredbandet. I brevet informerar Telia om att du behöver en ny adapter för att få telefonin att fungera efter överflytt. Denna adapter får du kostnadsfritt via postpaket genom att kontakta Telia via 90200.

Rekommendationen är att du kontaktar Telia innan överflytt för att hinna få adaptern i tid.